Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Legendy o powstaniu Przełomu Dunajca

Legenda o powstaniu Przełomu Dunajca  

Pierwsza wersja: Dunajec nie szedł tędy co teraz, ino na Lubowlę, a gdzie jest teraz Stara Wieś tam było jezioro, ale nie miało nijakiego spustu. Kiej najechały tatarskie wojska, Pon Jezus wypuścił pieron i pieronem pięć razy grzmotnął w skałę,. skruszył ją, przepuścił wodę i tatarskie wojska pod zameczkiem potopił.

Pieniny spływ

Pieniny spływ

 

Druga wersja:  Między Pieninami a Tatrami rozlewało Się ogromne jezioro podtatrzańskie, tam zamknięte, gdzie Dunajec się dziś koło Facimiecha przełamuje. Jedni powiadają, że zapora na Facimiechu runęła po śmierci króla Pienin i jezioro przedarło się przez góry. Inni mówią, że to król Polski chciał jezioro na urodzajne ziemie przerobić, kazał wykuć spusty i puścić wodę na równiny. Jezioro opadło i wyschło, a tylko na zachód ostały się torfy. A upustem tym płynie sobie Dunajec ku Sączowi.

 

 

 

Trzecia wersja:  Podanie ,,0 królu Chrobrym, który mieczem przeciął Pieniny”.

 

Pieniny widok

Pieniny widok

Drzewiej tu u nas inaczej bywało Gdzie dziś doliny, tam jezioro stało. Po Gorzec tylko zbierała miód pszczoła A Tatry Dunaj oblewał dookoła. Gdzie dziś Orawa i Dunajec płynie. Morska się ryba pławiła w głębinie. Na widok jeziora – Dunajca zdumiał się król Chrobry Bolesław, stanąwszy z drużyną na szczycie Gorca. Patrzy, na Tatry oddzielone wodą i myśli: Patrzy i zważa tu sobie jedynie. Ze już za ciasno ludziom i żywinie. Więc się sfrasował, bo chciał lud swój zbawić. A potem skinął, kędy wodom droga. Płyń mi Dunajcu, zbież mi tylko skoro. Mojej ja ryby napuszczę w jezioro. A potem krzyknął na swoje narody. Złamać te skały i spuścić te wody. Jakże tu lamać skały, co Bóg stworzył i spuszczać Dunaj nieprzejrzany okiem. Więc do czekana król sam się przyłożył Ciął! Przeciął skałę, a łomem szerokim. Zbiegły się wody aż po Tatrów krajec I opadł Dunaj, a ostał Dunajec. Król przecinając Pieniny strudził się bardzo i mówił:będzie tu głodno, chłodno ale swobodno.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.